β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
27.3 мл (91%)
Всего аромата
2.7 мл (9%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
11.4
11.81
38
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание