β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
120 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
109.26 мл (91.05%)
Всего аромата
10.74 мл (8.95%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
7.2
9.08
6
Пропиленгликоль (PG)
25.26
26.18
21.05
Глицерин (VG)
76.8
96.84
64
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание