β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Fresh

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
26.4 мл (88%)
Всего аромата
3.6 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
5.4
5.6
18
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание