β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Grape Inawera

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
28.05 мл (93.5%)
Всего аромата
1.95 мл (6.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
5.55
5.75
18.5
Глицерин (VG)
22.5
28.37
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание