β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Banana Passion

120 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
109.2 мл (91%)
Всего аромата
10.8 мл (9%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
3.6
4.54
3
Пропиленгликоль (PG)
73.2
75.86
61
Глицерин (VG)
32.4
40.86
27
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание