β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
90 мл (90%)
Всего аромата
10 мл (10%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionteste
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
7
7.25
7
Глицерин (VG)
80
100.88
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание