β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Milk Berry

90 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
79.2 мл (88%)
Всего аромата
10.8 мл (12%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
5.4
5.6
6
Пропиленгликоль (PG)
10.8
11.19
12
Глицерин (VG)
63
79.44
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание