β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mango Fresco

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
24.6 мл (82%)
Всего аромата
5.4 мл (18%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
8.7
9.02
29
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание