β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
59 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
57.05 мл (96.7%)
Всего аромата
1.95 мл (3.3%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
40% PG / 60% VG
9.83
11.52
16.67
Пропиленгликоль (PG)
5.92
6.13
10.03
Глицерин (VG)
41.3
52.08
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание