β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
11.55 мл (77%)
Всего аромата
3.45 мл (23%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.45
0.47
3
Пропиленгликоль (PG)
0.6
0.62
4
Глицерин (VG)
10.5
13.24
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание