β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
27.6 мл (92%)
Всего аромата
2.4 мл (8%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
70% PG / 30% VG
1.8
1.99
6
Пропиленгликоль (PG)
17.34
17.97
57.8
Глицерин (VG)
8.46
10.67
28.2
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание