β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
27.3 мл (91%)
Всего аромата
2.7 мл (9%)
Настой
20 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
70% PG / 30% VG
1.8
1.99
6
Пропиленгликоль (PG)
17.04
17.66
56.8
Глицерин (VG)
8.46
10.67
28.2
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание