β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

White Peach

50 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
43.4 мл (86.8%)
Всего аромата
6.6 мл (13.2%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% VG
0.4
0.5
0.8
Пропиленгликоль (PG)
8.4
8.7
16.8
Глицерин (VG)
34.6
43.63
69.2
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание