β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Halls Preto Clone

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
55.8 мл (93%)
Всего аромата
4.2 мл (7%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
12
12.44
20
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание