β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Halls Preto Clone

60 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
55.5 мл (92.5%)
Всего аромата
4.5 мл (7.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.6
0.62
1
Пропиленгликоль (PG)
12.9
13.37
21.5
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание