β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
300 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
243 мл (81%)
Всего аромата
57 мл (19%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
18
22.7
6
Пропиленгликоль (PG)
3
3.11
1
Глицерин (VG)
222
279.94
74
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание