β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крепость
25 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
12.45 мл (83%)
Всего аромата
2.55 мл (17%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
1.5
1.55
10
Пропиленгликоль (PG)
3.45
3.58
23
Глицерин (VG)
7.5
9.46
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание