β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Halls Cereja

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
23.85 мл (79.5%)
Всего аромата
6.15 мл (20.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
2.85
2.95
9.5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание