β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Halls Cereja

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
89.5 мл (89.5%)
Всего аромата
10.5 мл (10.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
16.5
17.1
16.5
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание