β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Freegels Melão - Clone Perfeito

30 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
26.1 мл (87%)
Всего аромата
3.9 мл (13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.45
0.47
1.5
Пропиленгликоль (PG)
1.65
1.71
5.5
Глицерин (VG)
24
30.26
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание