β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Capitan Black

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
52.8 мл (88%)
Всего аромата
7.2 мл (12%)
Настой
31 день
grade5group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
9
9.33
15
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание