β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

StrawVacoo

60 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
51 мл (85%)
Всего аромата
9 мл (15%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
70% PG / 30% VG
3.6
3.97
6
Пропиленгликоль (PG)
30.48
31.59
50.8
Глицерин (VG)
16.92
21.34
28.2
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание