β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawbarrie

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
56.7 мл (94.5%)
Всего аромата
3.3 мл (5.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
36.9
38.24
61.5
Глицерин (VG)
18
22.7
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание