β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bubbaloo De Uva

10 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
8.6 мл (86%)
Всего аромата
1.4 мл (14%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.4
0.41
4
Пропиленгликоль (PG)
1.2
1.24
12
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание