β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
60/40
Всего основы
11.6 мл (77.3%)
Всего аромата
3.41 мл (22.7%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionBelajar
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 20 мг
35% PG / 65% VG
1.5
1.77
10
Пропиленгликоль (PG)
5.07
5.25
33.8
Глицерин (VG)
5.03
6.34
33.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание