β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawbacoo

30 мл
Крепость
12 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
26.1 мл (87%)
Всего аромата
3.9 мл (13%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
50% PG / 50% VG
3.6
4.14
12
Пропиленгликоль (PG)
9.3
9.64
31
Глицерин (VG)
13.2
16.65
44
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание