β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

MORANGO KIWI MENTA 40/60

50 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
46.25 мл (92.5%)
Всего аромата
3.75 мл (7.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
3
Пропиленгликоль (PG)
9.75
10.1
19.5
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание