β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

تريبكا

100 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
80 мл (80%)
Всего аромата
20 мл (20%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
9
9.33
9
Пропиленгликоль (PG)
11
11.4
11
Глицерин (VG)
60
75.66
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание