β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Dragomango

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
7.3 мл (73%)
Всего аромата
2.7 мл (27%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
0.3
0.31
3
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание