β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
44 мл (88%)
Всего аромата
6 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 20 мг
100% VG
3.75
4.73
7.5
Пропиленгликоль (PG)
4
4.15
8
Глицерин (VG)
36.25
45.71
72.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание