β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Pie Pineapple Cream

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
80 мл (80%)
Всего аромата
20 мл (20%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
30% PG / 70% VG
3
3.58
3
Пропиленгликоль (PG)
9.1
9.43
9.1
Глицерин (VG)
67.9
85.62
67.9
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание