β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

William Wallas

30 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
24.45 мл (81.5%)
Всего аромата
5.55 мл (18.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
6
Пропиленгликоль (PG)
7.65
7.93
25.5
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание