β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
27.15 мл (90.5%)
Всего аромата
2.85 мл (9.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
6
Пропиленгликоль (PG)
10.35
10.73
34.5
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание