β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
90 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
80.1 мл (89%)
Всего аромата
9.9 мл (11%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
4.5
4.66
5
Пропиленгликоль (PG)
30.6
31.71
34
Глицерин (VG)
45
56.75
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание