β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Sea Water

250 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
235 мл (94%)
Всего аромата
15 мл (6%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.75
3.89
1.5
Пропиленгликоль (PG)
56.25
58.29
22.5
Глицерин (VG)
175
220.68
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание