β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Pink Bubble Gum

50 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
46 мл (92%)
Всего аромата
4 мл (8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
100% PG
2.78
2.88
5.56
Пропиленгликоль (PG)
8.22
8.52
16.44
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание