β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bubbles Futs

90 мл
Крепость
4.5 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
75.15 мл (83.5%)
Всего аромата
14.85 мл (16.5%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
4.05
4.2
4.5
Пропиленгликоль (PG)
17.1
17.72
19
Глицерин (VG)
54
68.09
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание