β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
51.12 мл (85.2%)
Всего аромата
8.88 мл (14.8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 1000 мг
100% PG
0.54
0.56
0.9
Пропиленгликоль (PG)
14.58
15.11
24.3
Глицерин (VG)
36
45.4
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание