β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Milk

180 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
143.1 мл (79.5%)
Всего аромата
36.9 мл (20.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
1
Пропиленгликоль (PG)
15.3
15.86
8.5
Глицерин (VG)
126
158.89
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание