β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Creamy Strawberry

250 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
217.5 мл (87%)
Всего аромата
32.5 мл (13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.75
3.89
1.5
Пропиленгликоль (PG)
38.75
40.16
15.5
Глицерин (VG)
175
220.68
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание