β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cotton Banana

50 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
45 мл (90%)
Всего аромата
5 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
30
31.09
60
Глицерин (VG)
15
18.92
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание