β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
250 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
232.63 мл (93.05%)
Всего аромата
17.38 мл (6.95%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.75
3.89
1.5
Пропиленгликоль (PG)
53.88
55.83
21.55
Глицерин (VG)
175
220.68
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание