β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Apple Buttah

250 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
226.25 мл (90.5%)
Всего аромата
23.75 мл (9.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.75
3.89
1.5
Пропиленгликоль (PG)
47.5
49.22
19
Глицерин (VG)
175
220.68
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание