β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
88 мл (88%)
Всего аромата
12 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
18
18.65
18
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание