β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Tribeca USA Red Tobacco Mix

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
24.9 мл (83%)
Всего аромата
5.1 мл (17%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
9
9.33
30
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание