β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bubby Sums' Peanut Butter & Jelly

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
24 мл (80%)
Всего аромата
6 мл (20%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
8.1
8.39
27
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание