β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Sugar Cookie

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
8.8 мл (88%)
Всего аромата
1.2 мл (12%)
Настой
6 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
1.5
1.55
15
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание