β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Halo Tribeca - Clone

10 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
8 мл (80%)
Всего аромата
2 мл (20%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.6
0.62
6
Пропиленгликоль (PG)
2.4
2.49
24
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание