β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

BlueDragon

350 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
315 мл (90%)
Всего аромата
35 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
70
72.54
20
Глицерин (VG)
245
308.94
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание