β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

PEACH DRAGON(DL)

1200 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
924 мл (77%)
Всего аромата
276 мл (23%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 500 мг
70% PG / 30% VG
7.2
7.95
0.6
Пропиленгликоль (PG)
78.96
81.83
6.58
Глицерин (VG)
837.84
1056.52
69.82
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание