β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Glazed Cereal Bar

16 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
14.68 мл (91.75%)
Всего аромата
1.32 мл (8.25%)
Настой
7 дней
grade4group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.96
0.99
6
Пропиленгликоль (PG)
4.12
4.27
25.75
Глицерин (VG)
9.6
12.11
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание