β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Melons V3 Nic

15 мл
Крепость
15 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
12.08 мл (80.5%)
Всего аромата
2.93 мл (19.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
0.9
0.93
6
Пропиленгликоль (PG)
3.68
3.81
24.5
Глицерин (VG)
7.5
9.46
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание